Division del Quran por Juz y Hizb

El Quran ha sido dividido en 30 partes  que se conocen como Ajzaa, plural de Juz, , de esta manera se puede leer el Quran en 30 días. cada Juz se divide en dos Hizb o ‘Hizbein’ por lo tanto contiene 60 Hizb lo cual hace posible la lectura de este en 60 partes.

Descargue libro en pdf aquí:

Juz a Juz pdf

Juz
Hizb
Suras
1. Alif-Lam-Mim
1
(1:1) – (2:74)
2
(2:75) – (2:141)
2. Sayaqūl
3
(2:142) – (2:202)
4
(2:203) – (2:252)
3. Tilka -r-rusul
5
(2:253) – (3:14)
6
(3:15) – (3:92)
4. Lan Tana Lu
7
(3:93) – (3:170)
8
(3:171) – (4:23)
5. W-al-muḥṣanāt
9
(4:24) – (4:87)
10
(4:88) – (4:147)
6. Lā yuẖibbu-llāh
11
(4:148) – (5:26)
12
(5:27) – (5:81)
7. Wa ʾidha samiʿū
13
(5:82) – (6:35)
14
(6:36) – (6:110)
8. Wa law ʾannanā
15
(6:111) – (6:165)
16
(7:1) – (7:87)
9. Qāl al-malāʾ
17
(7:88) – (7:170)
18
(7:171) – (8:40)
10. W-aʿlamū
19
(8:41) – (9:33)
20
(9:34) – (9:92)
11. Yaʾtadhirūna
21
(9:93) – (10:25)
22
(10:26) – (11:5)
12. Wa mā min dābbah
23
(11:6) – (11:83)
24
(11:84) – (12:52)
13. Wa mā ʾubarriʾu
25
(12:53) – (13:18)
26
(13:19) – (14:52)
14. ʾAlif Lām Rāʾ
27
(15:1) – (16:50)
28
(16:51) – (16:128)
15. Subḥāna -lladhi
29
(17:1) – (17:98)
30
(17:99) – (18:74)
16. Qāla ʾa-lam
31
(18:75) – (19:98)
32
(20:1) – (20:135)
17. Aqtaraba li-n-nās
33
(21:1) – (21:112)
34
(22:1) – (22:78)
18. Qad ʾaflaḥa
35
(23:1) – (24:20)
36
(24:21) – (25:21)
19. Wa-qāla -lladhīna
37
(25:22) – (26:110)
38
(26:111) – (27:55)
20. Am-man khalaq
39
(27:56) – (28:50)
40
(28:51) – (29:45)
21. Utlu ma uhiya
41
(29:46) – (31:21)
42
(31:22) – (33:30)
22. Wa-man yaqnut
43
(33:31) – (34:23)
44
(34:24) – (36:27)
23. Wa-mā-liya
45
(36:28) – (37:144)
46
(37:145) – (39:31)
24. Fa-man ʾaẓlamu
47
(39:32) – (40:40)
48
(40:41) – (41:46)
25. ʾIlaihi yuraddu
49
(41:47) – (43:23)
50
(43:24) – (45:37)
26. Ḥāʾ Mīm
51
(46:1) – (48:17)
52
(48:18) – (51:30)
27. Qāla fa-mā khatbukum
53
(51:31) – (54:55)
54
(55:1) – (57:29)
28. Qad samiʿa -llāhu
55
(58:1) – (61:14)
56
(62:1) – (66:12)
29. Tabāraka -lladhi
57
(67:1) – (71:28)
58
(72:1) – (77:50)
30. ʿAmma
59
(78:1) – (86:17)
60
(87:1) – (114:6)